Feder MikkelDanse beskrivelse:Opstilling: på rækker overfor sin partner, drengene står til højre set fra musikken. 1. par står længst væk fra musikken. 4 – 6 par pr. række. Man holder hinanden i hænderne rækkevis.

Musikken: pige   pige   pige   pige (1. pige)
                dreng dreng dreng dreng (1. dreng)

1 – 8 gentaget: rækkerne danser mod hinanden med 1 chassétrin og 2 gangtrin, baglæns tilbage på plads med 1 chassé og 2 gangtrin. Dette gentages.

9 – 16: 1. dreng og 1. pige trækker hver deres række rundt (pigen rundt til venstre, drengen rundt til højre) til alle er tilbage på deres oprindelige plads – 16 sideløbstrin.

9 – 16: 1 par tager almindelig fatning og danser 8 polkatrin op gennem rækken, så de slutter øverst i rækken. Her kan man også vælge at lade 1. par tage sidevendt korsgreb og gå 16 gangtrin op gennem rækken. NB! Der er rigtig god tid – pas på ikke at starte næste gennemdansning for tidligt.

Her spilles musikken 6 gange igennem.

Musik (musikstykket i sin helhed):Musikkens første del (1-8) spillet 2 gange:Musikkens anden del (9-16) spillet 1 gang:Musikkens anden del (9-16) spillet 2 gange: