Den lille VendelboDanse beskrivelse:

Opstilling: parvis i kreds

1 – 4, gentaget: Parret står, så drengen har ryggen til kredsens midte. Tohåndsfatning – sideløbstrin, 7 frem i danseretningen, 7 tilbage – dette gentages.

5 – 8: Parret står, så drengen har ryggen til kredsens midte. 2 klap i egne hænder, 6 gangtrin med højre armkrog – en omgang rundt. 2 klap i egne hænder, 6 gangtrin med venstre armkrog – en omgang rundt.

9 – 12: parvis almindelig fatning – 8 polkatrin rundt i kredsen. Hvis det er for tidskrævende at lære at danse polka, kan man vælge, at denne del danses således: sidevendt korsgreb og 16 gangtrin frem i danseretningen.

Her spilles melodien 5 gange igennem.

Alternative måder at danse polka stykket på (9-12) vises i denne video.Musik (musikstykket i sin helhed):Musikkens første del (1-4) spillet 2 gang:Musikkens anden del (5-8) spillet 1 gang:Musikkens tredie del (9-12) spillet 1 gang: