Hvad er ABC-notation?

ABC er en måde hvorpå man kan skrive noder med almindelig tekst, tal og diverse andre tegn der alle kan indtastes via tastaturet. Formatet er udviklet til traditionel musik fra de britiske øer men er udmærket anvendeligt til skandinavisk musik. Formatet er også perfekt anvendelig til deling via internettet da det ikke fylder ret meget og dermed hurtigt downloades. Umiddelbart kan ABC-formatet måske synes svært og underligt ved første øjekast men det er grundlæggende ikke så kompliceret. Her kommer en lynguide i de grundlæggende principper samt links til en mere udførlig beskrivelse (på engelsk) hvis du vil skrive mere avancerede noder.

Indledende eksempel på ABC-nodeskrivning

Her vises en nodeskrivning af begyndelsen af Vals fra Agerkrog i abc-format:

X:44
T:Vals from Agerkrog
R:Vals
M:3/4
L:1/8
K:C
GF |EG Gc c2 | EG Gc c2 | Bd df fa | ag ge c2 |
EG Gc c2 | EG Gc c2 | Bc de fd | c4 :|

De fem første linier er informations feltene som angiver index nummer (X:), titel (T:), rytme (R:), taktart (M: som i metre på engelsk), standard nodelængde (L: som i length) og tonart (K: som i key), der kan være flere informations linier med yderligere informationer. Derefter følger selve noderne. Bogstaverne angiver her nodeværdi og tallene nodelængden - mere om dette nedenfor. Taktstreger angives med tegnet |. En af de bedste måder at lære det på er at se hvordan andre melodier er skrevet og sammenligne det med nodebilledet. Ovenstående abc-kode resulterer i følgende nodebillede: Informationfelt

Hver abc-optegning begynder med et antal felter med information om melodien, f.eks:

 • X:  1       (Internt index nummer)
 • T:   Titel
 • R:   Rytme type (f.eks. Polka)
 • M:  Taktart (f.eks. 3/4)
 • L:   Standardnodelængte (f.eks. 1/8)
 • K:   Toneart (f.eks. Dm)
Du kan læse mere om disse felter på denne svenske side, Abc-informationsfält. Hvis antallet af fortegn i en melodi ikke svarer til dem i den normale dur eller mol skala i tonearten se igen denne svenske side, Abc-skalor, for information om hvordan man angiver dette. Efter informations feltene følger så selve melodien.

Nodehøjde

Nodehøjden angives med bogstaver c d e f g a b (anglosaksisk standard hvor b anvendes i stedet for h). Små bogstaver betyder anden oktav. Store bogstaver den første oktav medens apostrof efter lille bogstav angiver at noden er i tredie oktav. Eksempel:Kryds foran noden skrives ^D, b foran noden _D, og ophævningstegn =D (noden D er kun et eksempel og kan erstattes med enhver anden nodeværdi):

Nodelængde

Nodelængden defineres som følgende:

 • En node på formen G eller g er så lang som den angivne standard nodelængde (feltet L foroven)
 • G2 er dobbelt så lang som standard nodelængden
 • G/2 er halvt så lang (det kan tillige forkortes til bare G/ hvor totallet er underforstået)
 • G3/2 er en punkteret standard nodelængde.

Med andre ord, feltet L angiver standard nodelængden og hver node i melodien efterfølges af et (brøk)tal som standard nodelængden multipliceres med (hvis intet er angivet anvendes faktor 1).

Et finurlig måde at skriv punkterede ottendedels noder på (når standard nodelængde er en ottendedel) er C>G. Omvendt punktering skrives i stedet som C<G.

Triol skrives (3 efterfulgt af noderne, f.eks. (3CDE. På tilsvarende måde kan man få femtoler osv.

Et eksempel med standard nodelængde sat til en ottendedel (L: 1/8):

Pauser

Pauser skrives med z efterfulgt af en længde angivet på samme måde som for almindelige noder (se ovenfor). Hvis standard nodelængde (L-feltet) er en sextendedel (1/16) så er z2 en ottendedels pause og z4 en fjerdedels pause. Hvis pausen skal være usynlig bruges x i stedet for z.

Eksempel: z z2 z4

Takter og repetitioner

Taktstreger angives med | og repriser med |: og :|. Hvis en reprise ender samtidig med at en ny begynder angives det med :: (og ikke som man kunne tro :||:).

Et eksempel på hvordan man skriver taktstreger og forskellige reprise afslutninger, bemærk at et tal umiddelbart efter en taktstreg angiver hvilken repetition der skal benyttes:
|: CD EF | GF ED :: CD EF |1 GF ED :|2 C4 |]

Buer

Buer skrives med (). Når det er en og samme nodeværdi der forlænges anvendes - (bindestreg) efter noden for binding. Eksempel:

(CD)EF G2- | G6

Gruppering eller tilføjelse af bjælker til noderne

Skriv noderne uden mellemrum for at gruppere noderne med en bjælke. Skriv med mellemrums tegn for at separere dem.
Eksempel: CDEF C D E F

Ornamentering

Et ornament der skal vare halvdelen af grundtonens længde (eller de første to tredie dele hvis grundtonen er punkteret) skrives foran noden med "tuborg" klammer omkring {}. Hvis ornamenteringen kun skal vare en meget lille del af grundtonens værdi anvendes / før noderne inden for "tuborg" klammerne.

En trille angives med et T før noden. Praltriller, d.v.s når grundtonen spilles hurtigt, efterfølges av et kort hop til nærmeste højere eller lavere tone og tilbage igen for resten af nodeværdien, skrives med M resp. P foran noden. Ornamentering hvor nærmeste højere tone spilles hurtigt før hovedtonen kan også skrives med ~.

Eksempel: A2 {B}c2 A2 {/B}c2|d2 {efe}f2 d2 TB2|c2 MB2 d2 PB2|~c2 B2 !turn!d2 B2|

Den sidste ornamentering er det samme som:

Akkorder

Akkorder skrives ved at sætte firkantede paranteser omkring noderne.

Eksempel:[ce]4 [ceg]4|

Becifringer

Becifringer skrives i anførselstegn før den node den skal stå over.

Eksempel: "C"c e g2|"Cm"c _e g2|

Artikulationstegn

Op- og nedstrøg, accent (kraftfuldt spillet tone), staccato, flageolet, tenuto (tonen spilles noget længere) m.m. angives med følgende eksempler foran noden. Fermat angives med !fermata! eller bare med H (ikke vist i eksempel).

Exempel: vB2 uc2 Ld2 .e2|!open!d2 !tenuto!c2 !+!B2 !snap!c2|

Ændring af tonart midt i en melodi

Exempel: C2 E2 A2 B2|[K: Cm] C2 E2 A2 B2|Mere information omkring abc

Mere om symboler i nodesystemet

Programmer og værktøjer

 • ABCExplorer: I dette program kan man arbejde med abc offline, det har dansk oversættelse af menuer samt bl.a. realtids visning af nodebilledet og indbygget midi-afpille. Man kan have flere filer åbne i samme vindue hvor man kan kopiere melodier fra en fil til en anden, og man kan vælge et antal melodier fra forskellige filer og generere en ny fil med disse melodier.

 • EasyABC: dette er en enkel ABC-editor for Mac og PC, også med dansk oversættelse af menuer. Har den fordel at den skaber en god læsbar ABC-kode ved import af midi-filer. Kan endvidere importere MusicXML-filer eksporteret fra musikprogrammer som Sibeilus o.a. Hvis du vil printe eller eksportere til PDF skal du også installere seneste udgave af Ghostscript. Det er også muligt at generere en liste med stiknoder fra en fil.
 • NOTE: EasyABC har pt. en programfejl der gør at man ikke kan skrive symbolerne <, > og | fra det danske tastatur, især | er vigtig da det bruges som taktstreger, dog  har udvikleren programmeret programmet sådan at symbolet for taktstreg kommer ved tryk på tabulatoren, det letter især skrivning med dansk tastatur.

 • Tunebook: Dette er en applikation til iPad eller iPhone hvor man kan hente ABC filer fra internettet, eksempelvis www.spillemandsportalen.dk. App'en er særdeles velegnet til at vise noder.

 • abcnotation.com: Her finder du links til et væld af programmer og værktøjer.